הפער בין התחשיב לחשבון

פעמים רבות עומדים בעלי עסקים למיניהם מול קושיה מבלבלת – בשעה שסבור רואה החשבון של העסק כי העסק רווחי ומתפקד, לעסק עצמו ישנם קשיים בתשלום החובות השוטפים. אחרים רואים בהכרעתו של רואה החשבון עילה מספקת להוצאות נוספות, לרוב במטרה להרחיב את העסק, אך נעוצה בכך הסכנה ששאננות זו תוביל לכך שלא יוכל העסק לעמוד בתשלומים. כל אלו יכולים להתרחש בכל עסק, בהיעדרה של תוכנית עסקית מקצועית עבור העסק.

בעלי ניסיון בתחום העסקים מבינים כי הטעות נעוצה בהסתמכות מוחלטת על דבריו של רואה החשבון, או על תזרים המזומנים לחשבון הבנק. חשוב לזכור כי ניתוחו של רואה החשבון ומצבו הנוכחי של חשבון הבנק אינם מציגים את התמונה הכללית של מצבו הכלכלי של העסק.

 

גישור על הפער

כאן יש מקום להבחין בפער שנוצר בעקבות ההבדל בין אשראי התקבולים לאשראי התשלומים: לכל עסק ספקים ולקוחות משלו, כאשר מול כל אחד מהם עובד בתנאי אשראי שונים. תזרים המזומנים מושפע מתנאי האשראי מול הלקוחות, בעוד ההוצאות תלויות בתנאי האשראי מול הספקים. בנוסף, יש לקחת בחשבון את שכרם של העובדים היוצא בתחילתו של כל חודש, והוצאות קבועות נוספות, כגון מיסים וכו'.

כאשר מחשבים בעלי עסקים באופן תקופתי את מצב העסק במגבלות התקופה הנבחנת, והם אינם מקפידים לשקלל מועדי פרעון מול ספקים ותנאי תשלום עם לקוחות, נוצר פער בין מצב חשבון הבנק לתחשיב מצבו הכלכלי של העסק. לעתים יראה חשבון הבנק גרעון, בשעה שתראה הבדיקה התקופתית עלייה בהכנסות, ולהיפך.

התחשיב המדויק

כאשר תנאי התשלום מול הספקים מאוחר לתנאי התשלום מול הלקוחות, תיווצר אשלייה של חשבון בנק תפוח מכפי שהינו באמת. אם ניקח לדוגמא מסעדה או קיוסק, כעסקים שבהם קודמות ההכנסות להוצאות, נוכל לראות בקלות כיצד תתקבל האשלייה לפיה מרובות הכנסותיה מהוצאותיה.

כדי להבטיח דיוק מירבי בביצוע התחשיב התקופתי שעורך בעל העסק, עליו לקחת בחשבון את תמונת המצב של העסק, לא רק לאורכם של ארבעה חודשים, אלא בהתייחס לתקופה הקודמת לכך ולצפי עתידי. רבים מבעלי העסקים, המכירים במורכבותו של התחשיב, בוחרים להעמיק את הידע וההבנה שלהם בנושא במכללות ובמוסדות אקדמיים ללימודי תעודה. בכך יש להבטיח שיפור משמעותי של יכולת הארגון והבנתו של מצב העסק ובכל זאת, הדבר המשמעותי ביותר עבור בעל עסק הוא הקפדה על ביצוע הבדיקות התקופתיות נכונה. אין ערובה להצלחתו של עסק, אך יכולה להיות וודאות בכישלונו.

הייטק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *